Jernbanen

Vi har gode samarbeid på jernbanen og leverer bl.a. sveisere, hjelpemenn og maskinførere.